Lundastudent

Livet som student vid Lunds universitet

Juristprogrammet i Lund

 

Jag läser för närvarande fördjupningskurs inom juristprogrammet. Utbildningen sträcker sig över nio terminer. Den är upplagt på så vis att de första terminerna kallas för grundterminerna. Därefter följer några terminer varpå man tillåts fördjupa sig ytterligare i de ämnen man tyckt varit särskilt intressanta under grundterminerna. Slutligen skriver man examensarbetet under den sista terminen.

Grundeterminerna omfattar termin ett till sex. Under grundterminerna läser man allt ifrån rättsfilosofi och rättshistoria till straff- och avtalsrätt. Oftast är terminen uppdelad i två block med en tentamen per block. I blocket ingår det i regel även poängingivande seminarier och i vissa block även olika sorters skrivuppgifter så som hemtentamen, PM eller uppsats. Det förekommer alltså en variation mellan examinationsmomenten. Vid ett tillfälle kan det röra sig om en traditionell salstentamen, en annan gång en uppsats eller som i rättshistoria-kursen – en muntlig tentamen.

Fördjupningskurser läser man under termin sju-åtta. Varje student får fritt välja mellan ett stort antal, varierande, fördjupningskurser som den juridiska fakulteten i Lund erbjuder. Som några exempel kan nämnas fördjupningskurs i kommersiell avtalsrätt, konflikt och immaterialrättsligt intrång och straffrätt ur ett europeiskt perspektiv. Det innebär att det nästan alltid finns kurser att matcha efter sitt intresse.

Det är även under fördjupningsterminerna som många passar på att åka på utbytesstudier. Noterbart angående just termin sju-åtta är att man får tillgodoräkna andra kurser, utanför juristprogrammet, i sin examen. Den så kallade ”fria terminen”, innebär att studenter på juristprogrammet tillåts läsa ett valfritt ämne under en termin. Exempel på populära ämnen under den fria terminen är ekonomi och statsvetenskap.

Innan examen måste man skriva ett examensarbete. Examensarbetet skrivs under termin nio, dvs. sista terminen. Ämnet ska kopplas till något av de rättsområden som behandlats under fördjupningskurserna.

Efter att ha gått igenom ovannämnda terminer så får man en juristexamen.

Hör gärna av er för frågor!

/Hamid

mars 1, 2017

Inlägget postades i

Studentliv