Lundastudent

Livet som student vid Lunds universitet

Att plugga historia

Hej igen!

Jag har ju tidigare skrivit om hur det är att läsa fristående kurser vid Lunds universitet. Idag tänkte jag gå lite djupare ner i hur det är att läsa just historia.

Först kan jag nämna att det går att läsa historia både som fristående kurs och som program i Lund. Det finns flera olika spännande historiska inriktningar att läsa på grundnivå, t.ex. konsthistoria, idé- och lärdomshistoria, mediehistoria och ”vanlig” historia. Det finns dock bara ett kandidatprogram i historia (dock med valbara terminer där du kan inrikta dig mot vad som intresserar dig).

Grundkursen i historia är framförallt upplagd på det sätt att du får plugga om vad som har hänt från forntiden till idag. Du och dina studiekamrater läser tematiska delkurser som bland annat tar upp frågor om flodkulturernas utveckling, antikens kulturliv, medeltida stadsbyggande, handel på världshaven, industrialisering och kolonialisering samt världskrig och fredsprocesser, men också mycket mer! Något jag tycker är väldigt bra med kursuppläggen är dels att det är erfarna forskare och professorer som håller i kurserna, en av Sveriges ledande medeltidshistoriker håller t.ex. ofta i en av delkurserna. En annan sak som är bra är att det finns en ambition att föra in ett globalt perspektiv, jag lovar er, frågan om varför industrialiseringen inte skedde i Kina på 1200-talet är riktigt spännande! 😀

Det var den första terminen. Den andra terminen som i formell universitetsmun kallas ”fortsättningskursen” ger dig en chans att sätta dig in i ett valbart ämne genom att du skriver vad som heter en ”B-uppsats”. På senare år har studenter skrivit om bland annat framtidsförväntningar hos svensk-amerikaner kring sekelskiftet 1900 eller om samtalsklimatet i riksdagen när man skulle bygga om stora delar av Stockholms innerstad. Men valet vad du vill skriva om är ditt, samtidigt som kursledaren hjälper till med handledning på vägen 😊

Jag läser min sista termin inom ramen för en treårig kandidatexamen just nu och nu är jag i startgroparna för vad som kallas en kandidatuppsats. Det är alltså på C-nivå. C-uppsatsen ställer lite högre krav på en men samtidigt är jag ju förberedd efter att ha gått genom systemet av historiekurser. Vad som framförallt skiljer C-uppsatsen från B-uppsatsen är att den dels är lite längre men också har ett ökat krav på att bidra med kunskap till forskningsfältet. Det är ett roligt krav som ställs på en och som verkligen låter en ställa väldigt intressanta frågor till historien!

/ Filip S

En del av Lunds rika historia

 

mars 12, 2018